×

spiralli 8 numara trakeostomi kanulu – portex – rusch – tracoe ve priflex markalar

spiralli 8 numara trakeostomi kanulu – portex – rusch – tracoe ve priflex markalar

spiralli 8 numara trakeostomi kanulu – portex – rusch – tracoe ve priflex markalar

ürünler kullanıcının ihtiyacına göre boy ayarlı şekilde gönderilir.Talebe göre ürünlerin fiyatları firmamızca belirlenir.

spiralli silikon trakeostomi kanulleri  7 ve 8 numaradan başlar .