×

Gloreha Professional 2

Gloreha Professional 2

Gloreha esas olarak nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu için tasarlanmış olup ayrıca pek çok farklı indikasyonda mobilizatör olarak ta kullanılabilmektedir.

Hasta egzersizini ekrandaki 3-boyutlu animasyonda izlerken konforlu ve hafif eldiven hastanın parmaklarını mobilize eder. El hareketleri ile bağlantılı görsel ve işitsel efektler nörokognitif iyileşmeyi stimüle eder.

Nörolojik İndikasyonlar
  • İskemik İnme
  • Serebral Hemoraji
  • Travmatik Beyin Yaralanması
  • Spinal Kord Yaralanması
  • Multiple Skleroz
  • Santral Sinir Sistemi Tümoral Hastalıkları
  • Friedreich’s Ataksisi
  • Periferik Nöropati
  • Parkinson
  • Guillain Barre Sendromu