×

Artromot K1 Diz CPM Cihazı Fizik Tedavi Cihazları

Artromot K1 Diz CPM Cihazı Fizik Tedavi Cihazları

Ekstansiyon / Fleksiyon “diz” -100º / 00º/ 120º
Ekstansiyon / Fleksiyon “kalça” 00º / 70º / 115º
– Sinovektomi ve artroliz kombinasyonlarıyla birlikte artrotomi ve artroskopi prosedürleri,
– Anestezideki hastaların eklemlerinin çalıştırılmasını takiben tedavilerde,
– Kırıkların ve yalancı artrozların cerrahi tedavisinde,
– Eklem yerinde yumuşak doku üzerinde operasyon
– Patellectomi
– Düzeltici osteotomi
– Meniscectomi
– Total diz / kalça protezleri
– ACL / PCL yeniden yapımı
– Karmaşık diz cerrahisi
– Eklemsel kıkırdak cerrahisi

El Kontrol Ünitesi