2018 İşitme cihazlarında SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemesi

2018 İşitme cihazlarında SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemesi

SGK, yetişkin hastalar için çalışanlarda 650 TL, emeklilerde 750 TL bir kulaktaki işitme cihazı için ödeme yapmaktadır. Bu ödeme işitme merkezlerine yapılmaktadır. Diğer kulak işitme cihazı ödemesi alabilmek için 6 ay sonra tekrar başvuru yapmak gerekmektedir.

not önemli  : üniversite hastaneleri yada araştırma hastanelerinden alınan işitme cihazı heyet raporunda hastanın kullanmakta olduğu işitme cihazı 2. kulak için gereklidir.

açıklama kısmına muhakkak yazılmalıdır.

İşitme kayıplı kişi Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinin Kulak Burun Boğaz bölümlerine muayene için gitmelidir. Bu muayene esnasında KBB hekimine işitme problemi olduğunu söylemelidir. Kulak anatomisinin hekim tarafından muayenesinin ardından KBB hekimi gerekli gördüğü hastalarda işitme testi isteyecektir. İşitme testinden sonra işitme cihazı raporu ve reçetesi yazılmaktadır. Raporların geçerlilik süresi 4 ay, reçetelerin geçerlilik süresi 10 iş günüdür.

Yaşa Bağlı SGK İşitme Cihazı Geri Ödemeleri

  • 0-4 yaş arası : Velisi çalışan ise 1080 TL, emekli ise 1215 TL
  • 5-12 yaş arası: Velisi çalışan ise 960 TL, emekli ise1080 TL
  • 13- 18 yaş arası: Velisi çalışan ise 900 TL, emekli ise 1012,50 TL
  • 18  yaş ve üzeri hastalarda çalışan ise 650, emekli ise 750 TL

18 yaş altı çocuklar için her iki işitme cihazı için ödeme alınabilmektedir. Hastaneden verilen  raporun çift kulak için yazılmış olması gerekmektedir. 18 yaş üstü yetişkinlerde işitme cihazı raporu önce bir kulak için verilir, 6 ay sonra işitme cihazının faydası kanıtlandıktan sonra ikinci işitme cihazı için rapor çıkarılıp ödeme alınır. İkinci işitme cihazı için raporun üniversitelerin Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından verilmesi gerekmektedir. Yetişkinlerde ikinci kulak için bu rapor verilirken kişinin ilk aldığı işitme cihazından fayda gördüğünün anlaşılması için Serbest Alan Testi istenmektedir.

İşitme Testi ve Rapora Uygunluk

Hastanenin Odyoloji Bölümünde saf ses hava ve kemik yolu işitme  eşikleri ortalamaları, konuşmayı anlama skoru, rahatsız edici ses yüksekliği, KBB hekimi gerekli gördü ise kulak içi basıncı (tympano)  testleri yapılacaktır.  Yapılan testler sonucunda,  saf ses hava yolu işitme  eşiklerinin  500Hz,1000Hz, 2000Hz, 4000Hz frekanslarındaki değerlerin ortalaması alınacaktır. Bu ortalama bir kulakta en az 30 dB, diğer kulakta en az 30 dB olduğu takdirde kişi işitme cihazı için SGK ödemesi almaya uygun olmaktadır. İşitme kaybının her iki kulakta da bulunması gerekmektedir.

İşitme Cihazı Raporu ve Reçetesi

Odyolojik değerlendirme sonuçlarının KBB hekimine tekrar götürülmesinin ardından KBB hekimi hastanın işitme kaybı belirtilen oranlar ve üzerindeyse hastayı rapor vermeye uygun görüp rapor sürecini başlatmaktadır. Raporda en az 1 KBB hekiminin imzası olup raporlarda 3 hekim imzası bulunmaktadır. Rapor çıktıktan sonra KBB hekimi tarafından hastanın işitme kaybı türü ve kullanması gerektiği cihazın özelliklerini içeren reçete yazılmaktadır.

İşitme kayıplı kişi elinde hastaneden almış olduğu raporlar işitme merkezlerine gidip işitme cihazını satın alabilir. Cihaz satın alındıktan sonra rapor, reçete, cihazın uygunluğuna dair işitme merkezinin hazırlayacağı evraklar SGK’ ya işitme merkezi tarafından teslim edilir. Raporların geçerlilik süresi 4 ay, reçetelerin geçerlilik süresi 10 iş günüdür.

İşitme Cihazı Geri Ödemesinin Hesaba Yatması

Evraklarda eksiklik olmaması durumunda  SGK’ya teslimden itibaren 1- 3 ay içerisinde yukarıda belirtilen yaşa bağlı tutarlar işitme merkezlerine yatırılır.

Detaylı bilgi ve işitme testinizin rapora uygun olup olmadığı hakkındaki sorularınız için Emy İşitme Cihazları olarak her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırız.

Bir cevap yazın