ibex hasta transfer sandalyesi evac chair ıbex700h ( manuel hasta taşıma aparatı ) price 1700 €

ibex 700h

ibex hasta transfer sandalyesi evac chair ıbex700h ( manuel hasta taşıma aparatı ) 1700 euro 

Hasta taşımak için kullanılan  MEB denetiminde olan özel eğitim kurumları için dizayn edilmiş alternatif taşıma sistemidir.

kdv den muaftır.2yıl garantilidir.manuel olması motor arızası ve akü sorunu yaşamanızı engeller.

ibex 700h

hasta transfer sistemi Engelliler,Hastalar ve Yük için Merdiven İnme-Çıkma Taşıma- İletme Sistemi İstatistiklerine göre, doğal afet, yangın ve terör saldırısı gibi acil durumlarda meydana gelen olaylardan doğan hasara kıyasla hamileler, yaşlılar, hastalar ve engellilerin sakatlık ve ölüm oranı 2,5 kat daha fazladır.Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; bir acil durumda savunmasız kalarak binadan kaçamayacak bu kişilerin oranı % 10 olarak öngörülmektedir.Tahliye Sedyesi, Avrupa, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde, acil durumdaki güvenlik önlemleri ve acil durum planlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.pratik kurulumu ve kolay kullanımı sayesinde hiçbir harici güç kullanmadan özel politika gerektiren grupların, müdahale ekiplerinin olay yerine gelişine kadar geçen sürede ( bu normal şartlarda 30 – 60 dakika arasında değişmektedir), binadan tahliye edilerek güvenli alanlara ulaştırılmasını sağlayan bir donanımdır. Merdiven Çıkma-İnme, Taşıma-İletme Sistemi Paletli sisteme sahip, akülü merdiven çıkartma-indirme cihazı Refakatçi tarafından kolay bir şekilde kullanılır. Kullanma ve depolama açısından kompakt yapıda olup hafiftir. Sürüş sırasında cihaz durdurulsa bile, güvenli bir şekilde hareketsiz durur. Refakatçi tutma kolunda yer alan tuşlarla hareket ettirir. Merdiven eğimine göre palet açısı 2 kademelidir. Gerektiğinde manuel transferi sağlayacak (Sedye) yardımcı kollara sahiptir. Cihaz tekerlekler sayesinde düz zeminde kolayca hareket ettirilebilir. Arka tekerleklerde fren mekanizması mevcuttur. Akü portatif olup, yerinden çıkarılabilir ve şarj edilebilir. 2 yıl ithalatçı garantisi altındadır. CE belgelidir.

ibex 700h ile ilgili görsel sonucu
ibex 700h hasta transfer aracı
ibex 700h ile ilgili görsel sonucu
ibex 700h merdiven tırmanıcı

YASAL!
DÜZENLEME

GEÇİCİ MADDE 2.- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin erişe bilirliğine uygun duruma getirilir. Bu yasa kapsamında, 12.07.2006 tarih ve 2006/18 sayılı Başbakanlık genelgesi yayımlanarak geçici maddelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması amaçlanmıştır. Genelgede, yapılı çevrenin hızla erişebilir hale getirilmesinin gerekliliği yanında, yapılacak düzenlemelerin, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirileceği ve bu eylem planlarının kısa (2005-2007), orta (2008-2010) ve uzun (2011-2012) vadeli olarak hazırlanması gerekliliği belirtilmektedir. “Engellilerin de herkes gibi ve herkesle birlikte, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanabilmesi” amacıyla başlatılan “2010 Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı” çalışmaları kapsamında hazırlanan Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı, Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010 tarihinde 2010/35 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 12 Kasım 2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde “C.2. Ulaşılabilir uygulamaların teknik açıdan niteliğinin geliştirilmesi” önceliği “C.2.5. Ulaşılabilirliğin sağlanmasında hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğu tespit edilecek ve bu malzemeler temin edilecektir.” tedbiri kapsamında ve hazırlanacak standart çalışmasına ön hazırlık olması amacıyla “Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı-I: Ölçüler” düzenlenmiş ve hissedilebilir yüzey malzemelerinin ölçülerine dair veriler elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda teknik ölçülerin yanı sıra, uygulamaya yönelik yer seçim ve yönelim standardının da oluşturulmasına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, hissedilebilir yüzey uygulamalarında sağa ve sola dönüşlerde, 90 derece ve farklı açılardaki T bağlantılarda, dörtlü bağlantılarda ve eğrisel bağlantılarda tercih edilmesi gereken uygulama ilkelerinin de belirlenmesi amacıyla “Hissedilebilir Yüzey Çalıştayı-II: Yönelim ve Yer Seçimleri” düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın