ROHO MATTRESS ANTİDEKÜBİTİK HAVALI ŞİLTE SİSTEMLERİ (1 PARÇA ROHO MATTRESS + 1 ADET ROHO LP2134 DENGELEME PEDİ)

adet 86cm x 49cm’lik Roho Mattres ve 1 (bir) adet Roho Dengeleme Ped parçaların birleşimi ile oluşan 86cm x 204cm boyutlarında Roho Antidekübitik Havalı Şilte Sistemidir. Toplam 180 adet hava hücresi sayesinde mükemmel basınç dağılımı sağlar. Ayrıca sürtünmeyi azaltarak doku zedelenmesini önler.

Bağımsız 1 (bir) parçalı yapısı sayesinde vücudun yatma pozisyonunda maruz kaldığı farklı basınçları minimize ederek bası yarası oluşumunu önler. Drenaj kanalları sayesinde istenmeyen idrar ve benzeri sıvıların doku ile temasını önler. Kalça bölgeleri için maksimum koruma sağlar. Statik üretim prensibi sebebiyle herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymaz. Neopren yapısı sayesinde kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir (kullanım kılavuzunda yazılı şartlara uygun olarak)

Ürün; 1 (bir) adet 86cm x 49 cm’lik Roho Mattress, 1 (bir) adet Roho Dengeleme Pedi, şişirme pompası ve tamir kiti ile kompledir.

Garanti süresi 2 (iki) yıl.

Bir cevap yazın